FINANCIRANJE

Financijsko izvješće za 2018. godinu
 
Financijsko izvješće od 01. do 06.2018. godine

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Donacije 15.07.2017.
 
Financijska izvješća 05-2017

Procjena proračuna za kampanju za gradonačelnik Čazme
 
Procjena proračuna za kampanju naših kandidata za načelnike i gradonačelnike
 
Godišnji program rada - plan za 2017. godinu
 
Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu
 
Izvješće od 01.01.2016 do 30.06.2016.
 
Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu

Financijska izvješća za 2015. godinu

 

Financijska izvješća za 2014. godinu

 

Izvješće o financiranju kampanje za EU parlament

Nezavisni seljaci Hrvatske su za potrebe izborne kampanje za EU parlament otvorili tekući račun kod Hrvatske poštanske banke 2390001-1500055184.

Do danas, 05. travnja 2013. po računu nije bilo nikakve uplate niti smo zaprimili donaciju bilo koje vrste.

 

Izvješće o troškovima izborne promidžbe od 18-03-2013 do 07-04-2013

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe od 18-02-2013 do 07-04-2013

Izvješće o financiranju izborne promidžbe za EU parlament od 18-03 do 06-04-2013

 

Izvješće 18.03.2013. do 14.05.2013.

Financijsko-izvješće

Obrazac IZ-DP

Obrazac IZ-TP

Obrazac IZ-MO

 
Lokalni izbori 2013.

Financijsko izvješće NSH 12.05.2013

Mato Mlinarić - BBŽ

Financijsko izvješće - Mato Mlinarić

Popusti - Mato Mlinarić

Denis Biškup - Bjelovar

Financijsko izvješće - Denis Biškup

Popusti - Denis Biškup

Dubravka Mavrin - Nova Rača

Financijsko izvješće - Dubravka Mavrin

Popusti - Dubravka Mavrin

Josip Bartolčić - Ivanska

Financijsko izvješće - Josip Bartolčić

Popusti - Josip Bartolčić

Marica Čičak - Veliki Grđevac

Financijsko izvješće - Marica Čičak

Popusti - Marica Čičak

Miloslav Malina - Daruvar

Financijsko izvješće - Miloslav Malina

Popusti - Miloslav Malina

Miroslav Vojtela - Grubišno Polje

Financijsko izvješće - Miroslav Vojtela

Popusti - Miroslav Vojtela

Željko Hasanac - Garešnica

Financijsko izvješće - Željko Hasanac

Popusti - Željko Hasanac

Jaroslav Koči - Končanica

Financijsko izvješće - Jaroslav Koči

Popusti - Jaroslav Koči

Financijsko izvješće i IZ-MO - Josip Putak - Končanica

 

Drugi krug

Potvrda - Josip Bartolčić - Ivanska

Donacije - Josip Bartolčić - Ivanska

Troškovi - Josip Bartolčić - Ivanska

Popusti - Josip Bartolčić

 

ZAVRŠNA IZVJEŠĆA

PONOVNI IZBORI 2013 - IVANSKA

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2013.