Načela i ciljevi

Nezavisni seljaci Hrvatske su moderna i socijalna politička stranka sa zadaćom zaštite domaće proizvodnje, života na selu, ruralnog i održivog razvoja i stavljanja tog koncepta življenja van okvira tradicionalnog i konzervativnog okvira koji se nameće onima koji se zalažu za ove vrijednosti.

Nezavisni seljaci Hrvatske svoje djelovanje temelje na dvije programske komponente:  POLJOPRIVREDA i EKOLOGIJA.


Nezavisni seljaci Hrvatske smatraju da su obrazovani i informatički pismeni seljaci uključeni u lokalnu i državnu politiku jamstvo da će se država okrenuti proizvodnji i razvoju, a ne uvozu i mešetarenju.

Nezavisni seljaci Hrvatske smatraju da u svim tijelima predstavničke i izvršne vlasti trebaju sudjelovati poljoprivrednici i radnici.

Nezavisni seljaci Hrvatske su socijalna stranka koja se bori prije svega za rad i proizvodnju. Svi oni koji stvaraju nove vrijednosti su lučonoše ideje Nezavisnih seljaka Hrvatske.

Nezavisni seljaci Hrvatske se bore za socijalnu pravdu i stvaranje takvih društvenih okvira u kojima će se ići prema otvaranju novih radnih mjesta, na način da se i smanji prevelika upotreba tehnologije u proizvodnji, a uz veću primjenu ljudskog rada.

Nezavisni seljaci Hrvatske smatraju da je zaštita prirode i okoliša, prirodnih resursa i proizvodnja zdrave hrane ne samo nužna za opstanak već i mogućnost za razvitak Hrvatske.

Nezavisni seljaci Hrvatske idealiziraju pojam „nezavisnog seljaka“ kao odgovor na nezaposlenog i ucijenjenog radnika i stvaranje modela modernog pojedinca koji će u budućnosti biti uistinu nezavisan od vlasti i države i koji će moći svojim radom na svojem obiteljskom gospodarstvu prehranjivati sebe i svoju obitelj.